Przenośnik taśmowy do jelit

Transport jelit wołowych ze stanowiska wytrzewiania do jeliciarni.