Szczeciniarka dwuwałowa

Urządzenie przeznaczone jest do usuwania szczeciny z tusz wieprzowych (w tym macior). Obracające się dwa wały, na których umieszczone są łapy skrobiące, na jednym gumowe a na drugim z metalowymi skrobakami, które  usuwają szczecinę.  Szczeciniarka wyposażona    jest w zespół dysz pozwalających na spłukanie z tuszy resztek szczeciny oraz doparzenie. Zdolność urządzenia wynosi 80 szt/h lub 120 szt/h, przy wadze sztuk szczecinowanych do 150 kg każda. 
Występuje również w wersji wzmocnionej o wydajności 150 szt/h.