Chłodnie szokowe i składowe

Chłodnia szokowa - kolejka z napędem (przesuw ok. 1h w temperaturze ok. -30oC).

Konstrukcja nośna, napęd elektryczny.

Wykonanie: stal węglowa ocynkowana ogniowo.

 

Chłodnia składowa - kolejka rurowa bez napędu.

Projekt chłodni składowej jest wykonywany w zależnosci od wymiarów wewnętrznych pomieszczenia oraz dopuszczalnych obciążeń.

Tory kolejkowe kierowane są za pomocą rozjazdów obrotowych lub pneumatycznych.

Wykonanie: stal węglowa ocynkowana ogniowo.