Przenośnik ośrodków

Transport ośrodków wołowych ze stanowiska wytrzewiania.