Klatka oszałamiania bydła i koni

Służy do unieruchamiania bydła i koni podczas głuszenia.

Sterowana jest pneumatycznie, tj.: dopchnięcie sztuki, unieruchomienie głowy.

W pełni zabudowana maszyna wykonana jest ze stali kwasoodpornej.