Urządzenie do zbiórki krwi spożywczej

Maszyna zbudowana jest z czterech zbiorników podciśnieniowych osadzonych na ramie, pompy inżektorowej wytwarzającej podciśnienie oraz dozownika cytrynianu.

Podciśnienie wytworzone w inżektorze kierowane jest przez zawór do zbiornika i noża rurkowego. Zakłucie zwierzęcia w aortę umożliwia pozyskanie do zbiornika krwi spożywczej. Spływający z dozownika cytrynian zapobiega krzepnięciu krwi.

Mieszadła wbudowane w zbiornikach zapobiegają sedymentacji (opadaniu czerwonych ciałek krwi), a co za tym idzie uniemożliwiają samoistne rozdzielenie się krwi na plazmę i masę krwinkową.