Przenośnik tacowo - hakowy

Przenośnik tacowo - hakowy przeznaczony jest do transportowania kompletu jelit (taca) oraz ośrodków (hak) ze stanowiska wytrzewiania do stanowiska lekarza.

Nastepnie - po badaniu przez lekarza - komplet jelit trafia do jeliciarni, a ośrodki - po przewieszeniu - na wózki, do odpowiedniej chłodni.

Po dojechaniu tacy do rynny zrzutu następuje wywrócenie się tacy i wyrzut kompletu jelit, natomiast ośrodki zrzucane są za pomocą specjalnego ześlizgu na rynnę lub stół.