Piec do opalania szczeciny

Przeznaczony jest do opalania szczeciny pozostałej po szczecinowaniu.

Piec zbudowany jest z czterech kolumn po 7 palników każda, umieszczonych w taki sposób, aby w czasie cyklu pracy cała powierzchnia tuszy była objęta działaniem płomieni.

Piec wyposażony jest w wentylatory napowietrzające i usuwające spaliny.